Door het geloof!

Door het geloof zijn we behouden. Dat is niet een gevoel wat binnen in ons wordt opgewekt. Het gaat daarbij om de actie die voortvloeit úit het geloof.  Zoals Israël in de Paasnacht het bloed van het lam aan de deurpost moest áánbrengen als zichtbaar gevolg van het geloof. Ze konden de woorden van Mozes geloven en ze niet doen.Dan zou er ook in dat huis een oordeel komen. Die mijn woorden hoort én ze doet zal lijken op de man die zijn huis op een Rots bouwt, zegt  Jezus. De drang van het evangelie is mensen te bewegen de boodschap van oordeel en verlossing te geloven en daaraan gevolg te geven. Dat zal blijken uit de gehoorzaamheid van het geloof: de doop in water en de invoeging in de gemeente, het Lichaam van Christus. Van Gods kant worden wij verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Daarom zegt Paulus ook:”2 Kor. 5:20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.!” Geen vrijblijvende gebeurtenis. De hemel gaat open voor hen die het bloed van Jezus aan de deurposten van hun hart aanbrengen. Als je het bloed van Christus afwijst zegt Hebreeën 10:31 Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. Dat is niet mals. Sommigen halen de ernst hiervan min of meer weg door te veronderstellen dat het aan het einde allemaal nog wel goedkomt. Ik ben agnost op dat gebied. Ik wéét niet wat er na de geopenbaarde woorden van God nog zal gebeuren. Wel weet ik dat ik God heel serieus wil nemen. Ik schuil achter het bloed en klim op de Rots. Daar is het veilig. Veiliger dan bij welke kerk, sekte, leraar of gemeenschap dan ook. Wat een verantwoording ook voor herders om in hun gemeente het aangezicht van de Opgestane Heer te laten zien.

One comment

  1. Simon, je eindigt met de vermelding van de verantwoording voor de herders in hun gemeente om het aangezicht van de Opgestane Heer te laten zien. Je vult dat in als schuilend achter het bloed en klimmend op de Rots. Een man die de woorden van God hoort en doet duid je met de woorden van Jezus als een man die zijn huis bouwt op een Rots. Met die woorden duid Jezus natuurlijk op Zichzelf. Je duid hier heel goed de positie van een voorganger. In Hebr. 13:17 lezen we dat voorgangers gehoorzaamd moeten worden en dat men hen onderdanig moet zijn , want zij waken over de zielen en moeten rekenschap afleggen.’ De wijze van gehoorzamen en onderdanig zijn word eigenlijk goed toegelicht in vers 7: Denk aan uw voorgangers , die Het Woord van God tot u gesproken hebben . Let op de uitkomst van hun levenswandel , en volg hun geloof na. De uitkomst van de levenswandel is dus het doen van het Woord van God dat de voorganger spreekt. Zo ’n voorganger die dus zo vlees en bloed geeft aan het Woord van God, dat is Jezus Christus laat dus het aangezicht van de Opgestane Heer zien en zal men graag willen volgen. Daar valt of staat dus mee of men een voorganger moet gehoorzamen of niet. Jammer genoeg zijn er voorgangers die vreemde leringen leren (vers 9) of die de ware Woorden Gods niet doen. Fijn dat jij deze houding als voorganger inneemt . Een voorganger heeft gezag in zoverre de uitkomst van zijn wandel de praktijk van het gesproken Woord is. Er zijn tegenwoordig ook veel voorgangers die alleen op het feit dat ze voorganger zijn gezag claimen en dan ook nog over dingen waar ze niets mee te maken hebben. Ik denk dat het gezag van een voorganger er toe beperkt is er op toe te zien dat je geloof hebt: het Woord van God dat tot je gespoken is dat je dat doet. Drs. Charles van den Berg.

Fijn als je wilt reageren.