Els Borst uit wraak gedood?

borst Was de dood van voormalig minister Els Borst toe te schrijven aan de wraak van God, zoals ds. van Andel van de HHK heeft gezegd? Ik geloof er niks van. En wel om de volgende redenen:

1. We leven in een tijd van genade, waarin God laat verkondigen aan zondaren dat zij tot bekering kunnen komen, God had de wereld zo lief dat Hij zijn Zoon heeft gegeven om de zonden van de wereld te dragen.

2. Als God wraak zou nemen voor alle zonden blijft er niemand meer over. Wat te denken van alle moordenaars, kindermisbruikers, leugenaars, overspeligen?

3. Het is niet aan ons om dit soort gebeurtenissen te duiden. Als de discipelen ooit zoiets aan Jezus vragen: Heeft deze mens gezondigd gezien het feit dat hij gestraft wordt? is het antwoord heel anders dan zij verwachtten. Niet Gods wraak of toorn, maar Zijn heerlijkheid moet openbaar worden.

De moord op Els Borst is een misdrijf op een kostbaar mens. Het oordeel over het leven van Els Borst en van wie dan ook komt alleen aan de Eeuwige toe.

 

One comment

 1. 1.) Genade ja, totdat het oordeel komt wanneer de mens moet sterven.

  2.) Wraak? Een Bijbelse term is denk ik: het oordeel. En ja elke moordenaar en
  verkrachter en leugenaar en hoereerder, zal het koninkrijk van God niet binnengaan.
  Tenzij God ze eerst naar bekering en doop en volharding leid. Dat is bij Borst die een
  leven lang goddeloos gedrag vertoont heeft, niet gebeurd voor zover ik weet.

  3.) Het is makkelijk om een tekst te gebruiken (misbruiken vind ik) voor een situatie die
  er niet mee te maken heeft. God straft wel degelijk. Zelfs in de tekst die je noemt is dat
  een feit dat de discipelen heel goed beseften. Misschien hadden zij Deut. 28 en :Lev. 26
  weleens gelezen? Let ook op dat Jezus niet zegt dat niemand nooit op aarde gestraft
  wordt voor zijn of haar zonden. Had Hij dat wel gezegd dan was Hij ingegaan tegen
  Zichzelf. Tenzij we God opdelen in twee goden uiteraard. Van het oude en nieuwe
  verbond… etc etc. dwaling dus. God blijf altijd dezelfde, Zijn woord ook. Het is prima
  mogelijk dat iemand ziekte en dood treft door goddeloos gedrag, vloeken immers.

  Conclusie in dit geval van een goddeloos mens die om het leven wordt gebracht….
  Zij is dood, wij leven nog. Laten we haar goddeloos voorbeeld verafschuwen en zeker
  niet volgen zodat wij geen deel krijgen aan de poel van zwavel en vuur.

  “8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. ” (Op.21)

  Het laatste oordeel komt aan God toe. De maatstaven die Hij zal hanteren voor dat oordeel
  kunnen we gelukkig duidelijk in de Schriften ontdekken zodat wij dat oordeel niet
  hoeven te ondergaan. Als we tenminste doen wat er staat geschreven om gered te
  mogen worden.

Fijn als je wilt reageren.