Homo in de kerk.

homohuwelijkDit moest ik kwijt naar aanleiding van een blog over World Visions homostandpunt van Antonie Fountain en van een bericht over Brendam Eich, inmiddels ex CEO bij Mozilla omdat hij niet voor het homohuwelijk is. Ik ben al lang zover dat ik niemand verstoot. Elk mens is welkom. In mijn kerk, in mijn huis.In mijn kerk houden we van mensen, zoals de kerk al eeuwen doet. Sinds Jezus eigenlijk. In mijn kerk (ik bedoel de kerk waar ik bijhoor, mijn plaatselijke kerk) proberen we met open armen iedereen te verwelkomen. Dat valt soms niet mee. Er zijn mensen die tegen onze overtuigingen handelen. Voor mij persoonlijk telt alleen integriteit.  Ben je oprecht in wat je denkt en weet je dat zeker?  In mijn eigen hart zitten wel wat bedriegelijke dingetjes. Toen ik nog een alcolholprobleem had mocht niemand dat weten. En stond ik open voor iedereen behalve mijzelf. Was ik integer met een groot geheim. Homo’s zijn welkom in mijn kerk. Ik vind ze niet eng of vies of fout. Ik vind het mensen die God nodig hebben. Maar ben ik nog wel welkom in de wereld als ik niet voor het homo huwelijk ben?  Is de wereld niet door- en dolgedraaid als het gaat om een politiek correcte mening over het homohuwelijk. We zouden (bijna?) weer zending gaan bedrijven naar achterlijke afrikaanse negertjes die het nog niet snappen.  Is er nog ruimte om te luisteren naar elkaar?

24 comments

 1. Beste Chenine,

  Dat veel mensen hard wegrennen is niet te vermijden helaas. Zie o.a. de woorden over de smalle weg.

  Je kunt wel kerken vol krijgen door alleen over de liefde en genade te spreken… maar is dat de gehele waarheid van Gods woord?
  Getuig v.d. waarheid en neem een voorbeeld aan wat Jezus zegt:

  “1 Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen,
  2 en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.
  3 En Hij zei tegen hen: Neem niets mee voor onderweg: geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Ook mag niemand van u twee stel onderkleren bij zich hebben.
  4 En welk huis u ook zult binnengaan, blijf daar en vertrek vandaaruit.
  5 En als ze u niet zullen ontvangen, vertrek dan uit die stad en schud ook het stof af van uw voeten, tot een getuigenis tegen hen.
  6 Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken. ” (Luc. 9)

  Velen zullen je niet ontvangen als je het volle evangelie van zonde en bekering en gehoorzaamheid zal prediken.

  Overigens zeg ik niet: veroordeel de zondaren met haat. Nee, ik zeg getuig van Gods woord. Maak het niet mooier dan het is want dat brengt geen echte genezing/bekering/redding. En prijs jezelf gelukkig als je vervolgens gehaat wordt om Jezus wil.

  En gaat de hele wereld kapot door maar te blijven wijzen en oordelen? Ik denk eerder omdat men maar blijft doorgaan met zondigen.

 2. Als ik ga vertellen hoe verschrikkelijk Jezus het wel niet vind van wat ze doen, dan bereik ik het omgekeerde, mensen rennen hard weg, daarmee krijg je geen volle kerken lijkt mij. Ik laat het aan Jezus over qua oordeling, waarschuwingen en de toorn, dat is niet aan mij, dat is Jezus zijn taak, en sowieso oordelen is gruwel in God’s ogen, de hele wereld gaat kapot omdat men alleen maar blijft wijzen en oordelen.
  Vrienden met de wereld blijf ik want sommige mensen horen alleen via mij over Jezus, wie kan ze anders bereiken ? Ik ben blij dat God mij gebruikt om de mens zonder Jezus te bereiken. En ja misschien bereik 99 mensen niet maar die 100e wel, daar gaat het mij om. Verder dien ik geen haat zaaiende en een angstige God, maar een God vol liefde die bewogen is over zijn schepping. Heb ik de liefde niet ware ik niets. De wil van God is mensen bereiken en geen angst aan jagen, door liefde open je deuren, door angst aan te jagen en te oordelen sluit je deuren.

 3. “Kijk, dat verheldert al heel wat. Jij verstaat eronder: een mens die onnatuurlijke seksuele gemeenschap heeft. Ik versta onder een homoseksueel alleen maar iemand die die neiging, die gevoelens heeft.”

  Wel, ik dacht dat een homofiel of pedofiel de voorlopers waren van de homoseksuelen en pedoseksuelen…. Maar de tijden veranderen. Normen en waarden worden aangepast. Zo ook de woorden. Als ook de pedofiel volledig geaccepteerd is zullen we het wellicht ook alleen over pedoseksuelen gaan hebben. Of zijn ‘we’ al zover inmiddels? Ik hou de correcte termen niet zo bij vrees ik. De Bijbel is makkelijker, veranderd nooit.

  “Als iemand die gevoelens heeft, ze niet uitleeft en met Gods hulp een celibatair leven leidt heeft dat mijn diepste respect.”

  Waarom niet gaan voor bekering? Verandering, genezing? Of kan Jezus dat niet? Ik geloof dat Hij wel zeker mensen totaal kan veranderen zodat hij/zij niet een heel leven lang onnatuurlijke verlangens hoeft te houden. Die getuigenissen zijn er dan ook gelukkig.

  En heb jij trouwens ook diep respect voor mij omdat ik mijn zondige verlangens niet uitleef maar celibatair leef? Of geld dat alleen voor homofielen?

  Zo als ik het zie zijn er twee mogelijkheden:

  1.) Een verwerpelijk denken, in diverse stadia.

  “25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
  26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
  27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.
  28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.” (Rom. 1)

  2.) En een hernieuwd denken dat zich ontwikkelen mag, om dichter tot God te naderen.

  “1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. ” (Rom. 12)

 4. Chenine,

  Als je een Christen wil zijn heb je te maken met de regels van God. Als je Hem wil volgen omdat je gelooft dat Hij je Redder en je Rechter is, zul naar Zijn wetboek moeten kijken. Naar Zijn testament, laatste wil.
  Dan is het niet meer: “ik vind zus en zo” en “ik ben voor of tegen” of “ik voel”, ” ik denk”. Nee, dat wordt het: “Het Staat Geschreven In Gods Woord”.

  Wie niet bereid is alles op te geven voor Hem, is Hem niet waard. Als jij grove zondaren die zich niet bekeren als vrienden blijft houden…
  Hoe vaak moet je ze nog vertellen over de liefde van Jezus? Zo kun wel vrienden blijven met de wereld he. Wie zal jou immers haten om Jezus wil? Als jij alleen met ‘liefde’ aankomt bij ze. En nooit met waarschuwingen…veroordeling…je afzonderen van hen. Toch is dit waar Jezus Zijn volgelingen voor bestemd heeft. Kun je allemaal vinden in… Zijn woord.

  Vertel ze eens over de haat van Jezus voor wat je vrienden doen. De gruwel die God homoseksualiteit noemt.
  Ontdek de wil van God in Zijn woord. Bijv. de wetten van Israël die rechtstreeks door God/Jezus bepaald zijn. Zie de oordelen van Jezus in het verleden zoals Sodom en Gomorra. En de profetieën over Zijn oordelen die nog in de toekomst liggen.

  Dit soort verhalen van ‘liefde’… de manier waarop men ‘liefdevol’ met homo’s omgaat… Mensen… het is geen liefde tot God en niet tot je naaste.
  Vertel ze liever van de toorn van God die op ze rust totdat ze hun oude leven compleet verliezen en alles opgeven voor Hem!
  Er is ooit een tijd geweest dat men nog over de toorn van God durfde te spreken. Niet dat toen alles allemaal goed verkondigd werd natuurlijk. Maar het moderne ‘liefdesevangelie’ is niet waar de Bijbel toe oproept.

  Steeds als ik dit soort verhalen lees, hoe mensen omgaan met homoseksualiteit en Christendom… Ben ik niet zo bezorgt om al die homo’s en andere duidelijke zondaren. Maar meer om jullie die zeggen Christus te volgen. Maar Zijn woorden niet aannemen. Er een naar gevoel aan overhouden als ik duidelijke Bijbelse taal spreek. Jullie die echt denken dat Hij niemand uitsluit.
  Hoe smal is de weg? Hoe nauw de poort? En hoe groot de wetteloosheid?

  “23 En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? 24 Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. 25 Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. 26 Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd. 27 En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. 28 Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. ” (Luc. 13)

  “22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
  23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Mat. 7)

 5. Hallo Peter,

  “Heb de Heer uw God lief boven alles en uw naaste als uzelf.”

  Dit klopt volkomen. Maar nu het volgende:

  “Je mag niet te hard rijden”

  Als iedereen er een eigen mening op na houdt hoe bovenstaande verkeersregel toe te passen… dan wordt het chaos. Daarom heeft de wetgever deze hoofdregel verder uitgewerkt.Zodat wij kunnen weten wanneer we te hard rijden. Afhankelijk v.d. zone waarin we rijden.
  Zo wordt het ook een chaos als iedereen een eigen invulling geeft aan het liefhebben van God en je naaste. Er zijn gelukkig meer regels die ons vertellen wat liefde voor God en de naaste precies betekend. En er zijn precedenten die ons laten zien hoe de regels toegepast werden. Aan het eind van al dit gepraat is het nog steeds: Het Staat Geschreven!

  Wat i.i.g. niet geschreven staat is wat jij zegt over ‘geaardheid’. Wat er wel geschreven staat is een oproep tot bekering.

  Groet,
  Jan

 6. Beste Jan,

  Heb de Heer uw God lief boven alles en uw naaste als uzelf.

  Dat zou een goed uitgangspunt zijn om mensen te ontvangen in de kerk.
  Zonder uitsluiting van ras, geslacht en geaardheid.
  En, zover ik Simon ken, denk ik dat hij dit ook bedoeld te zeggen in zijn “blog”.
  God veranderd mensen, niet wij, dus mogen we hen welkom heten in de gemeente en God zijn werk laten doen.

  Ik houdt het hierbij, met de laatste opmerking:

  God heeft gegeven, apostelen, profeten, leraren, evangelisten en herders.
  “Mijn” gave ligt mogelijk meer bij evangelisatie en die van u bij onderwijs.

  Peter

 7. Ik leef vanuit het principe dat wij alleen kunnen getuigen en God alleen kan overtuigen, ons geloof opdringen is niet onze taak, wel het evangelie verkondigen.
  Het is fijn dat de kerk zijn of haar deuren open zet voor iedereen, Jezus zou precies het zelfde gedaan hebben. Jezus zou niemand buiten sluiten omdat iemand zondigt, want dan zou Jezus iedereen buitensluiten, want niemand is zonder zonde.
  De letter maakt dood, maar de geest maakt levend, vind ik er mooi bij passen.
  Wat ook veel gebeurd is dat mensen steeds maar weer op zondes worden gewezen, iets wat mij ook vaak is overkomen, waarom kunnen we de mens niet lief hebben en bemoedigen zonder steeds op zondes te wijzen ? Ik vind dit oordelend over komen, en laat het zelf aan Jezus over, het is niet mijn taak om te wijzen en te oordelen, het is mijn taak om de liefde van Jezus over te brengen, mensen te bemoedigen, en vooral het vertellen over Jezus.
  Mensen gaan bij voorbaat niet meer naar de kerk omdat ze dikwijls over 1 kam worden geschoren, en ik geef ze geen ongelijk daar in, en ik vind het een gemiste kans, een gemiste kans om iemand in liefde te benaderen, en te vertellen over Jezus.
  Ik vind het niet erg als er homoseksuelen zijn, ik ben wel tegen het homo huwelijk.
  Zelf heb ik veel homoseksuelen als vrienden, mijn beste vriend is homoseksueel en dat gaat prima als christen zijnde, ik accepteer ze, en dring mijn geloof niet op, ze komen meestal vanzelf naar mij toe met geloofsvragen, en dan is het aan mij om ze in liefde te vertellen over Jezus, en dan ben ik weer heel blij dat ik weer iemand heb mogen vertellen over Jezus. In het begin is het soms nog wel eens moeilijk geweest omdat sommige erg angstig zijn voor christenen, gedachtes als heb je weer zo’n christen die me de les gaat lezen, daar heb je weer een christen die me de bijbel voorhoud, of wat denken ze nu weer over mij, dood en dood zonde vind ik het, ik vind het zo fijn als ze ontdekken dat ik anders ben dan ze denken, dat ik ze accepteer en uit liefde handel, de rest komt meestal dan vanzelf. Mijn hart gaat helemaal stralen als ik word vertrouwd, en het Vader hart nog meer, want het zijn ook Zijn kinderen, het is ook Zijn creatie en schepping. De hele schepping staat en valt met het verkondigen van het evangelie, als iedereen bang van ons word hoe kunnen en moeten wij dan nog het evangelie verkondigen ? Het evangelie is een blijde boodschap, laat dat dan horen, straal dat dan uit zonder iemand buiten te sluiten, zonder te oordelen.

 8. Krachtvoorherstel,

  “Jammer dat er gekeken wordt naar de zonde en niet naar de mens op zich zelf.”

  Wat ik jammer vind is dat jij door Bijbels redeneren afgestoten lijkt te worden. Alsof het geen liefde is wat ik zeg. Dit terwijl ik bij alles Gods woord probeer te gebruiken.
  Waarom doe je niet hetzelfde?

  Wat bedoel je met je uitspraak:

  “Jammer dat er gekeken wordt naar de zonde en niet naar de mens op zich zelf. Natuurlijk moeten we de zonde afkeuren, ook in ons eigen leven, maar: we moeten de mens op zich zelf wel lief hebben!””

  Op mij komt dit nl. over als onBijbels gebazel….
  Daarmee wil ik je niet perse beledigen. Maar het is zo’n vage uitspraak vind ik. Waartoe leid het immers? Op die valse scheiding tussen zonde en zondaar? De mens wel accepteren in de kerk, maar zijn zonde niet? Dus even het homogedeelte v.d. mens vergeten omdat God toch wel van hem/haar houd? Ach kom… redeneer nou eens vanuit de Schriften! Laat me dan eens merken dat het klopt wat jij zegt door me een paar duidelijke teksten te geven waardoor zo’n uitspraak bewezen wordt.

 9. Jammer dat er gekeken wordt naar de zonde en niet naar de mens op zich zelf. Natuurlijk moeten we de zonde afkeuren, ook in ons eigen leven, maar: we moeten de mens op zich zelf wel lief hebben!

  I rest my case…

 10. Beste Simon, je mag me als een jongere broer aanspreken/behandelen.

  Wat verstaan we precies onder een homoseksueel? Ik versta eronder een mens die onnatuurlijke seksuele gemeenschap heeft.

  De voorloper van deze daad/zonde, zit in het hart. Daarom zegt Jezus dat we niet in ons hart moeten begeren, andermans vrouw bijv. Zou de wens naar de zonde van homoseksualiteit dan wel in het hart mogen verblijven?

  “27 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. 28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. ” (Mat. 5)

  ” 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. ” (Jak. 1)

  Kijk toch opnieuw ernstig naar alle teksten in de Bijbel die over sodomie gaan. Daar wil je toch geen enkele ruimte voor blijven geven? Het is zo ontzettend helder hoe hard de Bijbel deze zonde veroordeeld.

  1. Beste Jan,
   Kijk, dat verheldert al heel wat. Jij verstaat eronder: een mens die onnatuurlijke seksuele gemeenschap heeft. Ik versta onder een homoseksueel alleen maar iemand die die neiging, die gevoelens heeft. Als iemand die gevoelend heeft, ze niet uitleeft en met Gods hulp een celibatair leven leidt heeft dat mijn diepste respect.

 11. Hallo Walter,

  Onverschilligheid wil ik natuurlijk niet uitdragen. Dat is zo’n verkeerd uiterste. Tegenovergesteld aan ‘een gebroken hart’ krijgen/houden omdat zoveel mensen God niet willen liefhebben.

  Alleen God kan mensen veranderen. Ik niet. Jij ook niet. We kunnen alleen getuigen. Ik dacht je te helpen door dat naar voren te brengen.

 12. Hoi Jan,

  “God kiest wie Hij kiest en Hij verwerpt wie Hij verwerpt.”

  Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het zou wel fair van je zijn als je de Bijbel in zijn context leest. We mogen namelijk wel degelijk verdriet hebben over het feit dat er mensen verloren gaan die net als jij en ik naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen zijn. Zegt bijvoorbeeld de apostel Petrus niet dat de Heer alleen maar geduld met ons heeft, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

  Dat de Heer bewogen is met zondaars en mensen die hem verwerpen bewijst bijvoorbeeld alleen al het verhaal van Jona. Dat het heil van mensen Jona verder niets uitmaakte was zijn probleem. Helaas zijn er ook christenen in deze tijd die dezelfde houding als Jona hebben en mokkend onder hun eigen boom gaan zitten kijken hoe de wereld vergaat.

  “Als je de teksten over de uitverkiezing beter gaat begrijpen. Zul je veel meer vrede kunnen ervaren zonder dat je hart gebroken hoeft te zijn om al die mensen die God niet kiest. God is rechtvaardig, goed. Hij is almachtig en kan iedereen die Hij wil tot Hem trekken.”

  Veronderstel je nu dat ik de Uitverkiezingsleer niet goed begrijp? Een bepaalde berusting dat Gods oog op ons is en wij zijn kinderen zijn zou ons christenen absoluut rust en vrede moeten geven. Onverschilligheid echter over het feit dat mensen verloren gaan is volgens mij niet in de Geest van Christus.

  Matteüs schrijft dat toen Jezus de scharen zag, Hij met ontferming over hen bewogen werd, omdat zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Zou hij daar nu anders over denken? De liefde van Christus voor zijn vijanden was zelfs zo groot dat Hij Judas een vriend noemde.

  “Maak je liever druk om je zelf. Zie toe dat je zelf staat als je denkt te staan. Zodat je niet valt en Hem verloochent. Dit zeg ik ook uit eigen ervaring. De wereld kan ik niet veranderen. Wel kan en moet ik op mezelf toezien dat ik niet val.”

  Ik maak me zeker druk om mezelf. Ik ben feilbaar en wandel net als jij in de duisternis. Ook ik tast rond en kan daarom net als de Psalmist in dit alles het volgende uitroepen: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.”

  Kunnen jij de wereld niet veranderen? Natuurlijk kun jij de wereld veranderen! De Koningspassage daarvoor is natuurlijk 1 Korinthe 13. Als jij als christen de wereld niet kan veranderen wat heeft het dan nog voor nut om zending te bedrijven?

  Eindigt Jezus zelf in Matteüs niet met het grote zendingsbevel: “Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En, wees er zeker van: ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld.

 13. Beste Jan,
  allereerst: wie ben jij? Het maakt voor mij toch nogal wat uit of ik tegen een jongeman of tegen een oudere broeder spreek (schrijf). Ten tweede: Waar lees jij in Gods Woord dat het ZIJN van homoseksueel een zonde zou zijn? Tenslotte gaat naar mijn mening inzicht in zonde niet over inzicht in zonden! Het gaat over de totale verlorenheid van de vleselijke mens waarvoor Christus dan ook totaal de onderste weg is gegaan, de losprijs heeft betaald voor een ieder die in Hem gelooft.

 14. Beste Krachtvoorstel,

  Gelukkig berecht de rechter in dit land mijn bekeuringen toch nog steeds heel anders dan die andere misdadiger/zondaar die met geweld een tankstation overvallen heeft.

  Wat je zegt klopt alleen in dit opzicht:

  “23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,
  24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. ” (Rom. 3)

  Maar het Bijbels denken over zonde is niet alleen bovenstaande tekst. De hele Schrift moeten we toepassen. Zo zijn er teksten te ontdekken waarin juist wel geoordeeld wordt en teksten waarin opgeroepen wordt om te oordelen. Oordelen is heel Christelijk. Het is nodig om te oordelen. Eerst over jezelf en dan over de ander. Met name de ander in de kerk. Alleen zo kan de Geest van God behouden worden.

  Voor een beter zondebegrip raad ik je aan om de Bijbel vanaf het begin helemaal door te lezen. Tegen de tijd dat je in ‘het nieuwe testament’ bent aangekomen zal je wellicht anders aan kijken tegen de God v.d. Bijbel die net als aardse rechters de ene misdaad niet in alle opzichten gelijkstelt aan de andere misdaad. Dan zul je denk ik ook beter kunnen begrijpen waarom Paulus wel ‘hard’ oordeelt. En Petrus bijv. als er mensen dood aan zijn voeten neervallen. En wat Jezus toch bedoelde met het niet hypocriet mogen zijn als je de ander wilt helpen.

  Vriendelijke groet,
  Jan

 15. Walter,

  God kiest wie Hij kiest en Hij verwerpt wie Hij verwerpt.

  Als je de teksten over de uitverkiezing beter gaat begrijpen. Zul je veel meer vrede kunnen ervaren zonder dat je hart gebroken hoeft te zijn om al die mensen die God niet kiest. God is rechtvaardig, goed. Hij is almachtig en kan iedereen die Hij wil tot Hem trekken.

  Maak je liever druk om je zelf. Zie toe dat je zelf staat als je denkt te staan. Zodat je niet valt en Hem verloochent. Dit zeg ik ook uit eigen ervaring. De wereld kan ik niet veranderen. Wel kan en moet ik op mezelf toezien dat ik niet val.

 16. Nogmaals Jan: ben jij zonder zonde?
  Ook die bekeuring voor 5 kilometer te hard rijden is zonde!
  Zonde = zonde, de één is niet groter dan de ander…

  Dus ik zou zeggen…
  Nee, laat ik maar niets zeggen 🙂

 17. Simon,

  Mijn positie is hopelijk niets anders dan wat Gods woord leert. Vanuit liefde voor God niet meegaan in de politiek correcte waanzin v.d. dag. Dat brengt ons in een positie om ook de naaste lief te hebben. Hebben we God echter niet lief boven alles met heel ons wezen… dan verzinnen we los van Zijn woord zelf wat liefde zoal inhoud.

  Het ZIJN van ZONDAAR = ZONDIG ZIJN. Makkelijk he. Hoererij begeren in je hart is al verkeerd. Ook het verlangen naar een onnatuurlijke vorm van seksuele gemeenschap gaat tegen Gods wil in. Daarom, bekeer je in een vroeg stadium van dit uiterst gevaarlijke gif van de vijand die het alleen maar prachtig vind dat heel veel mensen nu zeggen dat je er niets aan kunt doen…
  Zachte heelmeesters… werkt niet. God is heel duidelijk. Waarom? Hij heeft ons lief, weet wat goed is voor ons. Een beetje homo zijn kan niet. Een beetje dronkaard ook niet. Een beetje Christen zijn…

  Zie je trouwens de hersenspoeling? Jij gelooft ook al dat homoseksueel zijn geen zonde is.

  Barmhartig zijn betekend niet: de ander liefhebben zonder Gods woord ook lief te hebben. De twee hoofdgeboden zijn met elkaar in balans. Ze spreken elkaar niet tegen. Alleen bij ons mensen is er het gevaar van het ene gebod boven het andere te kiezen. Dan houden we bijv. van alle mensen ongeacht wat ze doen. Of we eisen een soort absolute gehoorzaamheid zonder enige genade, wat ook niet mogelijk is.
  Daarom, wees geen farizeeër, zeg ik tegen mijzelf als eerste. Maar wees ook geen lauwe Christen die de confrontatie uit de weg gaat door alles en iedereen maar ‘lief te hebben’. De weg is smal, de poort is nauw en weinigen zullen behouden worden. Hard maar waarachtig, laten we de weg niet breder maken dan Gods woord aangeeft.

  Groet, Jan

 18. Krachtvoorstel,

  Gevoel kan misleiden, toets daarom alles aan het gehele woord van God is
  mijn advies aan mijzelf en ook aan jou.
  Als ik aan mijn zonde vast houd, kan ik niet groeien in de kennis en genade van
  Jezus Christus. Als ik maar blijf drinken of porno kijken zoals je noemt… Nee, en
  Jezus doet er nog een stap boven op en zegt: begeer het zelfs niet in je hart!
  Is een homo dan anders dan andere zondaren?

 19. Simon, iedereen is welkom in de kerk. Absoluut zeker waar!

  Jan, mij bekruipt een beetje het gevoel van de schriftgeleerde en farizeeën. Je weet heel goed en heel mooi te verwoorden wat in de Bijbel staat en dat is prima. We moeten ons zeker vast houden aan wat de Bijbel ons zegt, maar ik vraag me even af: is dit dan hetgeen Simon bedoeld met zijn stukje? Of gaat het over liefdebetonen, armen wijd open gespreid, zoals Jezus deed. Laat de “kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet”.
  God zal wel een weg gaan met de mensen die in de kerk komen en natuurlijk mogen we hen wijzen op hoe God graag zou willen dat we leven zullen.
  Maarreuh…. ff een vraagje: heb jij nooit te veel gedronken? Een paar kilometer te hard gereden met de auto misschien? En paar vunzige plaatjes bekeken op de pc? Ik noem maar even een paar voorbeelden…

  Bekeer je…!

 20. Ik vind deze reacties weer lastig. Maar goed, het is nu eenmaal niet makkelijk. We kunnen (bijna) niet zeggen dat we barmhartig moeten zijn, want volgende de politiek correcte formule is homo een normale variant van seksualiteit. Daar mag je jaloers op zijn, maar geen barmhartigheid voor hebben. Ik ben het wel, zoals ik dat naar iedereen wil zijn. Tegen Jan zou ik toch willen zeggen: Hoe zat dat ook al weer met schuld, balk, vergeving, veel vergeven en weinig etc. Ik zou niet op jouw plekje willen gaan staan. Maar goed, als jij je daaraan vast wil houden, ook jij bent welkom in mijn kerk. En let op: Iedereen in onze gemeente wordt opgeroepen zich te bekeren, zonden te belijden en vergeving te ontvangen. Maar simpel het ZIJN van homoseksueel is GEEN zonde. Het beleven van seksualiteit zonder huwelijk is wel zonde. Het mist zijn doel. Zoals naar mijn mening ook een homohuwelijk zijn doel mist. Ik nodig je graag uit daar eerst eens op te reageren.

 21. Duidelijke taal…

  Gods Woord is kristalhelder: zonder zondebesef geen berouw over de zonde. Zonder berouw over de zonde geen bekering. En zonder bekering van de zonde geen gehoorzaamheid en geen vergeving.

  De onbekeerde, onbekeerlijke homo of lesbo zal zich volgens mij daarom ook nooit thuisvoelen in de gemeente van God. Hoe welkom we hem of haar ook zullen heten en hoe we ons best ook voor hem of haar zullen doen. Ze mogen o.a. niet (meer) aan het avondmaal. Ze mogen geen functies of bedieningen (meer) bekleden. Ze zullen zich per definitie buitengesloten en verworpen voelen. Ik heb het van dichtbij meegemaakt.

  De praktijk doet pijn…

  In de zorgsector wemelt het van de homo’s en lesbo’s. In mijn dagelijkse leven werk ik met ze samen. We zijn collega’s. Ik dien ze, help ze en we zijn elkaar in het werk tot een hand en een voet. Als ziekenverzorger was en verzorg ik cliënten waaronder ook homoseksuelen en lesbiennes. Ik ruim hun uitwerpselen op en maak hun wonden schoon. Onbekeerde en onberouwvolle mensen. Ik zie ze willens en wetens zonder Christus sterven. Ik maak het allemaal van dichtbij mee.

  Mijn hart is gebroken…

  Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Wie is eigenlijk mijn naaste…? Mijn broeders en zusters in de gemeente van God? Werd die vraag ook niet een keer aan Jezus gesteld? Was het volgens Hem niet die smerige, zondige en onbekeerde samaritaan? Was hij het niet die de wil van God had gedaan en barmhartigheid had bewezen?

  Wat als mijn barmhartige samaritaan op mijn sterfbed nou een onbekeerde en onbekeerlijke homo of lesbo is?

  Dan word ik stil. Dan breekt mijn hart. Dan huil ik voor God.

 22. “Homo’s zijn welkom in mijn kerk. Ik vind ze niet eng of vies of fout. Ik vind het mensen die God nodig hebben. ”

  Dit zegt een hele boel natuurlijk. In jouw kerk zijn homo’s, zondaars welkom.
  In de kerk van Jezus Christus echter… moeten zondaars zich bekeren voordat ze deel mogen uitmaken van Zijn Lichaam/Kerk. Zijn Lichaam is nl. heilig. En een gruwel zoals moord of hoererij of homofilie of homoseksualiteit is precies dat: een gruwel die Hij niet wil tolereren. Daarom is de boodschap naar de zondaar nog altijd: bekeer je van je ontzettend opstandig zondig gedrag. Probeer niet je smerigheid geaccepteerd te krijgen in de kerk van Jezus. Dat kan niet, daar is God te heilig voor. Alleen mensen zijn liefdevoller dan Jezus, zogenaamd. Mensen die van alles maar tolereren en liefhebben. Ja, in hun kerken zijn de grofste zondaren nog welkom zonder dat ze zich eerst met heel hun wezen moeten bekeren.

  ” 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, 2 en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
  3 Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, 4 en evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging. 5 Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. ” (Ef. 5)

  “10 Dwaal niet!
  Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. ” (1 Kor. 6)

  En verder zijn alle andere teksten over de gruwel van verwijfdheid en homo-seksualiteit nog steeds geldig. Gods woord is nl. onveranderlijk. De volgorde is nog altijd: zondebesef -> bekering -> gehoorzaamheid. Dan pas kan men onderdeel zijn v.d. kerk. Niet als men maar opstandig blijft door te roepen: ” ik kan er niets aan doen! ik ben zo geboren! het is zo’n strijd! Ik ben zo zielig!” We zijn allemaal zondig geboren, dat is nu juist het punt!
  Door deze kern/basis boodschap niet duidelijk te communiceren naar grove zondaren zoals ook homo’s… help je ze zeker niet om tot bekering te komen. Het is niet: komt allen onderdeel zijn van onze kerk en als je daar aan toe bent misschien over een paar jaar… dan misschien ophouden homo te zijn… Dit leid dus tot onbekeerde mensen die denken dat ze nou eenmaal zo zijn en niet kunnen/hoeven te veranderen. En afhankelijk van bij welke groep je terecht komt mag je er voor uitkomen, mag je misschien wel samenwonen etc etc. regels van mensen i.p.v. Gods harde zuivere lijn die tot bekering dwingt.

  Het andere wezenlijke punt is ook dat je zelf schuld op je laad door de zonde van anderen te tolereren in je midden. Maar of het nou hoererij of een andere ernstige zonde is: Gods woord is duidelijk en veranderd niet. Zie ook 1 Kor. 5. En alle teksten die over homoseksualiteit gaan. Probeer niet meer liefde te hebben dan God. Dat gaat niet. Is pure zelfmisleiding. Het is geen liefde voor God.

  God vind de zonde wel vies, smerig, een gruwel. Zou jij dan anders willen zijn dan God? Heb jij meer liefde dan Jezus? Hoe kan dat? Staat een slaaf boven zijn Meester?
  Het wonder is natuurlijk dat God ondanks de afschuw die Hij heeft van onze smerige zonden, toch nog zondaren tot bekering leid. De boodschap van het Christendom is altijd geweest: je bent vuil in de ogen van God door je zonden. Je bent onwaardig om in deze vuile toestand tot God te komen.
  Bekeer je. Gehoorzaam. En in het nieuwe verbond betekend dit ook: ondergedompeld worden in water om je zonden weg te laten spoelen door in aanraking te komen met het bloed van Jezus Christus. En dan vechten tegen die oude natuur. Niet proberen vast te houden aan die oude man door dwalingen zoals: God houdt van iedereen zoals je bent, God is onvoorwaardelijke liefde.

Fijn als je wilt reageren.