Stille zaterdag.

IMG_4313

Ik blijf er een beetje mee zitten, het hele ‘gebeuren’ rondom ons christelijke paasfeest. Dat het een heel verkeerd beeld geeft van wat het oorspronkelijk was heb ik eerder duidelijk gemaakt. Het Lam stíerf op de dag voor Pesach, net als Jezus en stond op de 17e Nisan óp uit de dood. Als teken daarvan bewoog de hogepriester een eerstelings-schoof heen en weer voor Gods aangezicht. Een teken van hoop. Er was één schoof, er zouden er meer volgen. En intussen ben ik voorganger in een kerk(genootschap) waar we Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen vieren. Maakt het nu allemaal heel veel uit. Als Jezus toch maar is opgestaan en de dood overwonnen heeft!? Morgen preek ik over het Leven! Met een hoofdletter ‘L’ . Over méér dan een ‘weer levend geworden Jezus’  want dat was en is niet de kern. Hij is de éérstgeborene uit de doden die opstond in een nieuw Leven, een andere dimensie. Na zijn opstanding was hij voor de wereld niet meer zichtbaar. De stal, de synagoge, de Tempel, het kruis waren allemaal niet meer aanwezig in dit nieuwe leven. Hij had al gezegd, dat Zijn Koninkrijk niet van déze wereld was. Met Hem begint een nieuw perspectief, een nieuwe toekomst in een Bovenwereldlijke realiteit. Het is slechts wachten op het moment dat dit in deze realiteit zichtbaar gaat worden. Dat zal beginnen met het wereldwijd zichtbaar worden van Jezus in Zijn nieuwe bestaan en dan gaat de Grote Verandering echt beginnen. Hij belooft een wereld waar rouw en verdriet geen plek meer hebben en alles wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van het Woord van God. Maakt het iets uit wanneer je daaraan denkt? Voor de realiteit niet! De opstanding is tóch wel relevant. Voor de herkenbaarheid van wat de Eeuwige God aan het doen is in het universum wél. Op de 17e Nisan landde de ark van Noach op de berg Ararat. Zelfs dat was al een profetie van de komst van een iuewe wereld. Op de 17e Nisan stond Jezus de Messias op uit de dood! Dat was pas écht een teken van nieuw leven. Deze week, de 17e Nisan heb ik een extra tinteling door mijn aderen gevoeld over de overwinning die Hij heeft behaald. En morgen? Doe ik het nog een dunnetjes over.

 

3 comments

  1. Die 7e maand werd met Pesach bij de uittocht veranderd in de 1e maand. In Israël zijn er nog steeds twee “beginnen” van het jaar: Maar Gods begin is met de maand Nissan of Aviv. En dat was de maand waarop de ark bleef vastzitten.

  2. Ha,

    Waar lees ik dat de ark op de 17e van de eerste maand bleef vastzitten? Volgens Gen 8 is dit op de 17e van de 7e maand toch?

    1. Die 7e maand werd met Pesach bij de uittocht veranderd in de 1e maand. In Israël zijn er nog steeds twee “beginnen” van het jaar: Maar Gods begin is met de maand Nissan of Aviv. En dat was de maand waarop de ark bleef vastzitten.

Fijn als je wilt reageren.