Gedachten over het bijbelse huwelijk.

Kunnen we spreken van ‘het bijbelse’ huwelijk? Ik denk het wel. Hoewel er in de Schrift zelf vele afwijkingingen van het origineel voorkomen is er uit de principiële teksten over het huwelijk wel een algemene beschrijving te geven. Ik doe een pging met enkele teksten en een aantal opmerkingen. Die zijn slechts bedoeld als een aanzet tot een discussie.
– En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij hen. (Gen.1:27) De almachtige God schiep de verborgenheid van man en vrouw, die veruit gaat boven alleen maar het seksuele. De hele mannelijke en vrouwelijke geaardheid zijn een geheimenis.

– En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. (Gen.2:18) Het huwelijk was door God bedoeld om het belangrijkste probleem van de mens op te lossen: eenzaamheid. Het huwelijk begint met een behoefte aan gezelschap en vervulling.

– Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is. (Gen.2:23)  Het huwelijk is bedoeld om geluk te brengen. Er klinkt een geweldige opwinding uit de woorden  van Adam: “Eindelijk heb ik iemand die bij me past! iemand die mij kan aanvullen, die mijn  eenzaamheid wegneemt, die me zo dierbaar zal wezen als mijn eigen vlees.”

– Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. (Gen.2:24) Dit is de meest beknopte en meest omvattende voorlichting, die over het huwelijk te geven is. Ieder probleem in het huwelijk komt voort uit de verwaarlozing van één van de aspecten van dit gebod.

  • Het huwelijk begint met een loslaten van alle andere relaties. Zelfs de nauwste relatie die buiten het huwelijk bestaat: die tussen ouders en kind, moet losgelaten worden.
  • De Schrift maakt duidelijk dat een volwassene zijn ouders moet blijven eren, bijvoorbeeld zorg voor hen moet dragen als dat nodig is. Maar de Schrift leert niet dat een volwassene gehoorzaamheid aan zijn ouders verschuldigd is. Een volwassene is geen verantwoording aan zijn ouders schuldig.Er moet een loslaten zijn, want de relatie met de ouders mag niet tussen die van man en vrouw komen.
  • Zijn vrouw aanhangen. (Gen.2:24)

Aanhangen, door een sterke band verbonden zijn, vasthouden, suggereert een vastbesloten handeling. Het is niet iets passiefs, maar betekent toewijding met het hele hart. Dat betekent ook: aan alle andere dingen minder prioriteit geven. Hobbies, interesses, huis, carrière, zaken, talenten, werk in de gemeente, dat alles is minder belangrijk dan het huwelijk. Als men hiertoe niet bereid is, zal men niet de opwindende eenheid van relatie ontwikkelen, die God bedoelde.

  • Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. (Gen.2:24.25)

Er zijn een aantal elementaire vereisten om aan dit gebod te voldoen:

  • Het huwelijk moet monogaam zijn. De Here Jezus benadrukt dit in Matth.19:5 door te zeggen dat die twee één geworden zijn.
  • Het huwelijk is heterosexueel. God heeft één vrouw voor één man gemaakt.
  • seksualiteit maakt deel uit van dit huwelijk. Het is meer dan een voordeur delen. Het gaat ook om de seksuele gemeenschap.

Een eerste vereiste is dat men: één van Geest is.
Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. (2Kor.6:14)
De Bijbelse volgorde:

  1. Verkering, verloving. Vragen om de leiding van de Heilige Geest en zich aan die leiding overgeven. Gen.24:63 Izak ging bidden (SV) in het veld, terwijl hij wachtte op Rebecca. Matth.1:18 Maria ondertrouwd met Jozef.
  2. Een verbond sluiten voor Gods aangezicht. Mal. 2:14 (SV) huisvrouw uws verbond. 1Kor.7:1 2Kor.11:2 Men is aan een man/vrouw verbonden.
  3. Geslachtelijke vereniging als essentiële eenwording.Gen.2:24 tot één vlees.

Seksueel contact is maar één onderdeel van het eenworden naar lichaam, ziel en geest De totale eenwording is natuurlijk veel meer dan alleen de seksuele eenwordeng.    Daarom kunnen we ook niet zeggen dat het hebben van seks hetzelfde is als het sluiten van een huwelijk. Het huwelijk is bedoeld als een altijddurend verbond tussen één man en één vrouw die elkaar trouw zijn.