Tien geboden aan vernieuwing toe?

 

IMG_4780 Mijn nieuwe 10 geboden.

A. IK BEN JHWH, Ik maakte jou.

1. Zorg goed voor je eigen lichaam, gezondheid en geluk en voorspoed. Je identiteit is het belangrijkste wat er bestaat. Je hebt maar één leven en dat is hier en nu. Let op dat niemand je in de weg staat om jezelf te ontplooien.

B.  Vereer geen beelden.

2. We zijn in een beeld-tijdperk gekomen. Te lang heerste het verstand. Beelden zijn het belangrijkste in je leven. Je ratio voorkomt dat je je beelden begrijpt en vormen een barrière naar je bestemming.  Alles wat in de hemel is, de sterren, de astrologie, alles wat op de aarde is, dieren, vissen, bomen, vereeuwig ze en let op hun taal. Je dromen zullen je leiden op de juiste weg.

C.  Houd de Naam van God heilig..

3. Niets is heilig dan jijzelf en jouw waarheid. Elk gebruik van welke godennaam dan ook om jou te bevestigen is geboden. In de naam van Jezus kun je machtige wonderen doen, evenals in de naam  van willekeurig welke andere God dan ook. De waarheid is dat elke God een droom van jouzelf is, soms gedeeld met anderen. Niemand zou moeten geloven dat een God werkelijk liefde toont of wraakzuchtig is. Goden horen niets, doen niets en zien niet. Jij bent jouw eigen God. Dat is werkelijkheid en dat is heilig.

D. Houd de sjabbat

4. Het hebben van heilige dagen is een onderdrukking van de gelegenheid tot werken, drijven van handel en kopen. Alles moet kunnen op willekeurig welke dag. Ook het ontstaan van de wereld kent geen rustperioden en is een continue evolutie. Stilstand is achteruitgang.

E.  Eer je vader en moeder

5. Gezinsverbanden moet je variëren: Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen en zo nodig ook vrouwen met mannen. Kinderen moeten niet geïndoctrineerd worden met éénzijdige mening van religieuze fanaten. Het wordt tijd dat kinderen waarden-vrij, wetenschappelijk worden opgevoed. Het opvoeden van kinderen door het gebruik van dwang, zeker in de vorm van een corrigerende tik moet streng worden aangepakt.  Overheden zijn nodig om een waarden-vrij opvoedingsproces te garanderen.

 F  Je mag niet doden.

6. De dood hoort bij het evolutionaire proces. Zwakken moeten sterven en ongewenste geboortes moeten worden voorkomen. Om de aarde te behouden is het decimeren van de wereldpopulatie onvermijdelijk. Ook het gewelddadig bestrijden van fundamentalistische tegenstanders is geboden.

 G.  Je mag niet echtbreken.

7. Emoties, liefde en passie zijn samen met een goed gevoel over wezenlijke dingen van belang voor de voortzetting van een relatie. Als die niet aanwezig zijn moet worden aangedrongen op het aangaan van nieuwe contacten. Mensen moeten kunnen opgaan in hun relatie en die als het meest wezenlijke beschouwen. Elke relatie is denkbaar, behalve die tussen volwassenen en kinderen.  Het is nog niet bekend waarom niet, maar vooralsnog gebeurt dat alleen achter de schermen, op hoog niveau en met strikte geheimhouding.

 H.  Je mag niet stelen

8. Diefstal is een verkeerde emotie die in goede banen moet worden geleid. Adviezen van bankiers, het IMF en andere financiële deskundigen zijn daarbij belangrijk.

 I.  Je mag niet liegen.

9. Wees assertief, denk om jezelf en je eigen clan. Een ander zorgt niet voor je, dus doe jij dat ook niet voor een ander. Leugens zijn alleen verboden als ze strijdig zijn met dit reglement.

 J.  Je mag niet begeren.

10. Begeerte is de motor van de economie. Wek haar op zoveel als mogelijk is. Geld moet rollen. Geef spaargelden vrij. Druk geld bij. Verstrek leningen. Geef creditcards uit, maak betalingen zo makkelijk mogelijk. Zorg voor snelle veroudering van programma’s en machines, zodat voortdurend nieuwe nodig blijven om aan de behoefte te voldoen.

Wie zich niet neerlegt bij dit Gouden Kalf moet worden veranderd, behandeld, opgesloten en zo nodig uitgeschakeld worden.

3 comments

  1. Hihi, grappig. Onder punt 9 zou eigenlijk het woord agressief gebruikt moeten zijn. Assertiviteit is n.l. niet fout. Het betekent voor jezelf opkomen, maar zodanig dat de ander ook tot zijn recht komt.

  2. Openbaring 22 vers 18: Ik betuig aan één ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem geven de plagen, die in dit boek beschreven staan en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie. God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.
    Zelf spelen voor God is gevaarlijk en brengt dwalingen teweeg .De woorden die God ons gaf zijn heilig . 1 johannnes 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. De tien geboden of woorden zijn bedoeld om ons te beschermen niet aan te passen naar eigen idee of te vervormen , zei zijn de woorden van God aan ons gegeven , Gods woorden zomaar ijdel gebruiken , en uit zijn context trekken hoeft niet ! mensen die niet in God geloven of God voor een karretje willen spannen die proberen dit ook . God houd van jouw zoek de dingen die boven zijn niet hier op aarde en vervorm aub Gods woord niet

Fijn als je wilt reageren.