Waar is God?

25Waar is God als het pijn doet. Als je boos en bang bent. Als er géén genezing is, géén herstel, géén uitzicht. Als de MS, de ALS, de kanker toeslaat en terugslaan niet lukt en bidden niet helpt. Als mensen massaal afscheid nemen van de kerk omdat ze niks meer ervaren en geloven niet helpt. Waar is God en was hij er überhaupt ooit. In de vernietigingskampen, in de Tsunami, bij de aardbeving in Tibet. Mijn hart schreeuwt naar God, naar een lévende God. Waar was God toen Jezus stierf. De machten van de hel op hem aanstormden. Hij uitriep: “Mijn God!! Waarom verlaat u mij?!!” Het beeld van God wat wij hebben is per definitie onjuist. Niet voor niets zei God dat we ons van Hem geen beeld moesten vormen. Dan gaat het fout. In ons beeld is God de God die moet genezen en het niet doet. Die Tsunamies en aardbevingen moet voorkomen en afwezig is. Die Israël moet redden of juist de Palestijnen recht moet verschaffen.  Die in de kerk moet zijn of juist voor ons eigen karretje gespannen moet worden.Er blijft maar één vraag relevant en dat is dat de Almachtige zegt:”Waar ben jij?”. Steeds weer. Adam waar ben je. Job, waar was jij toen ik de aarde schiep. Petrus, waar was je toen ik leed. Kerk waar was je toen wie dan ook je nodig had. God is daar waar Hij gediend wordt.  Dan is er ineens de bibberende stem van een eenzame vluchteling. Hij was naakt en werd gekleed door handen van goud. Handen van God.

3 comments

  1. Als mensen massaal afscheid nemen van de kerk omdat ze niks meer ervaren en geloven niet helpt, dan zegt dat wat over de geestelijke ‘status’ van die mensen. Wij schreven daar reeds eerder over op diverse Sites. De Kerk van alle eeuwen heeft de Doop met de Heilige Geest verwaarloosd/aan de kant gezet. Waarvan Jezus zegt: Dan, (als je die doop ontvangt) zul je kracht ontvangen. Hand. 1. De kerkleiding heeft verzuimd de hun toevertrouwde schapen dit te leren omdat ze het zelf niet konden accepteren en teveel met hun eigen wijsheid bezig waren i.p.v. ‘als een kind te geloven’ zoals Jezus hen voorhield. Kinderen Gods, Christenen dus, zouden moeten beantwoorden aan Jesaja 30 vers 29 en op dat niveau moeten kunnen leven. Dit is nodig in deze tijd waarin ook de beschrijving van de verzen 27 en 28 vervuld wordt. Christenen behoren een ‘lamp gevuld met olie’ te hebben. Dat is geloof in het Woord van God (Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad Psalm 119) maar/en daarnaast een ‘kruik met olie’ bij zich te hebben om die ‘Lamp bij te kunnen vullen’. Dat is de Doop met de Heilige Geest. Dat is die ‘kruik met olie’ waardoor de ‘lamp bijgevuld kan worden’ en het geloof versterkt wordt. De kerk van alle eeuwen heeft dat naast zich neergelegd terwijl Jezus zei “Die Doop met de Heilige Geest, zal jullie Kracht zijn.” Mensen, christenen wordt weer Gedoopt met de heilige Geest en je zult stand kunnen houden.

  2. Als mensen massaal afscheid nemen van de kerk omdat ze niks meer ervaren en geloven niet helpt. . Veel christenen verkeren- en zijn daarom in bovengenoemde gevarenzone. Zij kunnen makkelijk een prooi worden van welke religie dan ook die Jezus niet kennen en belijden, of ‘geloven’ helemaal aan de kant zetten. Waarom? Omdat zij niet gedoopt zijn met Gods Geest. En daarvan is weer de oorzaak dat de kerk van alle eeuwen verzuimd heeft dat op bijbelse wijze te accepteren en te praktizeren en zodoende heeft de kerkleiding de hun toevertrouwde ‘schapen’ niet gebracht in ‘grazige weiden’ en aan ‘stille waat’ren’. En ook niet op het geestelijke niveau waarop christenen behoren te leven. Jesaja 30 vers 29 is de bedoeling van God. Juist in de tijd waar verzen 27 en 28 over gaan. Waar men het Licht niet helder laat schijnen grijpt en heeft de duisternis zijn kans. Waar Licht schijnt kan de duisternis NIETS doen. Wordt wakker en NEEM NIET ALLEEN EEN LAMP, MAAR OOK EEN KRUIK MET OLIE MEE. Mattheüs 25 verzen 1 t/m 13. Word Gedoopt met de Heilige Geest.

Fijn als je wilt reageren.