Waarheid en Eenheid.

paus De Paus maakt de tongen los. In een videoboodschap gebracht door Tony Palmer, een vriend van de Paus en Anglicaans bisschop aan de charismatici in de VS roept hij op tot éénheid en terugkeer. De boodschap is heel authentiek en gebaseerd op het “gebed van de Heer”in Johannes 17. De “Heilige Vader” benadrukt dat “God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf” alle andere dogmatische verschillen overbodig maakt. Net als de broers van Jozef zouden wij moeten terugkeren in de schoot van de “moederkerk”.

Is dat de bedoeling van Johannes 17, van de Heer?

Ik geloof met heel mijn hart dat alle echte kinderen van God door het offer van Jezus verbonden zijn. Maar ook geloof ik dat er in de RK kerk van vandaag veel, heel veel onwaarheden zijn die onverenigbaar zijn met de eenheid.

Maria als moeder van God, Heiligen die voorspraak zijn, Vagevuur en boete, herhaling van het offer van Jezus in de mis en “last but not least” de Heilige Vader als plaatsvervanger van de Zoon van God op aarde, priester tot in eeuwigheid.

Het grote voorrecht van protestanten (die niet protesteren, maar getuigen. Een pro-test is een getuigenis  vóór) het grote voorrecht van pro-testanten is de direct toegang tot God de Vader door het offer van Jezus Christus door niemand anders dan de Heilige Geest.

Ik pro-testeer nog even door.

19 comments

 1. JCK,

  Ik zal dan maar “u” gebruiken aangezien u daar aan vast wil houden op dit informele medium.

  U versterkt voor mij weer eens de mening die ik al had over mensen die het hoogste woord voeren los van Gods woord. Als het erop aan komt worden er uitvluchten gebruikt om maar niet eerlijk naar Gods woord te kijken. En zo worden voorgaande beweringen dus niet
  aannemelijk gemaakt. Zoals dat u juist door de Bijbel te bestuderen bij de RKK terecht bent gekomen…
  Zo is het voor mij niet mogelijk om meer geloofwaardigheid aan u woorden te gaan hechten.

  Verder kunt u zelf nagaan of wat ik zei ongefundeerd is.
  Ga vooral ook de geschiedenis ontdekken om erachter te komen wat de organisatie die u liefheeft zoal voor goede daden heeft gedaan als het gaat om het beschikbaar maken en inzichtelijk maken van Gods woord. En om er niets aan toe te doen of aan af te doen.

  Op deze pagina is meer te lezen over een andere zogenaamde “platte ongefundeerde” uitspraak van mij:
  http://archive.org/stream/fiftyyearsinchur00chin#page/154/mode/2up

  Hoe mag een priester de Heilige Teksten interpreteren? Juist, alleen als de ‘heilige vaders’ het er mee eens zijn. Uit een andere bron hetzelfde:

  “3. Likewise I accept Sacred Scripture according to that sense which Holy mother Church held and holds, since it is her right to judge of the true sense and interpretation of the Holy Scriptures; nor will I ever receive and interpret them except according to the unanimous consent of the fathers.”

  Misschien dat het de gewone man en vrouw echter wel volledig vrij staat om er een eigen mening op na te houden… Moeten we wel voor het gemak de geschiedenis maar even vergeten. Ketters…

  de ketter:
  iemand die een geloofs- of levensovertuiging heeft die afwijkt van de officiële
  Voorbeeld: `Ketters werden door de inquisitie vervolgd.`

  Het is voor mij ook nu weer een trieste conclusie na een contact met een roomse.
  Gods woord wordt naar de achtergrond verplaats en het liefst helemaal niet behandeld. Dit alles terwijl men zich voordoet als mannen van het licht, dienaren van Jezus…
  Het is niets anders dan “de schijn van Godsvrucht” waarbij de kracht van God wordt verloochend. Mensen die de waarheid niet liefhebben, hun geloof kan de toets niet doorstaan.

  “14 Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, 15 en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. 16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. ” (2 Tim.3)

 2. Goed JCK, laat ik op mijn woorden terugkomen en toch door praten met je. Mag ik trouwens “je” zeggen? Ik hoef i.i.g. niet met “u” aangesproken te worden.

  Een paar Bijbel teksten die ik noemde over het foute van een positie die een paus inneemt kregen geen inhoudelijke en Bijbelse reactie van jou. Waarom niet is dan de vraag voor mij. Waarom verwerp je zulke kritiek zo makkelijk? Als je een liefde voor Gods woord hebt zul je toch moeten erkennen dat deze roomse praktijk niet klopt met de Bijbelse geboden.

  Verder ben ik heel benieuwd naar welke Bijbel teksten dan wel zulke grote indruk op je hebben gemaakt. Zodanig dat je erachter kwam dat de RKK toch echt de beste organisatie is om bij te horen.

  Zeker ook gezien de reformatie waar mannen zoals Luther precies het tegenovergestelde ontdekten. Dat is dat de Schrift meer gezag heeft dan de veranderende regels uit Rome die toedoen of afdoen aan Gods woord al naar gelang de roomse wind waait.

  Het feit dat jij nu de vrijheid hebt om Gods woord te bestuderen heb je niet te danken aan de RKK die er alles aan gedaan heeft om de Bijbel juist uit de handen v.d. gewone man en vrouw te houden. Nee, deze vrijheid is met bloed betaald waarbij de vijand … juist die institutie is geweest die je hier loopt te promoten/verdedigen. En als ik goed geïnformeerd ben is het nog steeds niet de bedoeling dat een katholiek zelfstandig de Bijbel gaat interpreteren als dat mogelijk in strijd is met het roomse gezag. Misschien dat je daarom niet inhoudelijk Bijbels kan reageren op wat ik zoal zeg?

  1. Beste Jan,

   Ik bedankt verder. U doet wederom een aantal ongefundeerde platte uitspraken. Ik heb het gevoel dat wij er op dit medium in deze setting niet uit gaan komen.
   De reden is niet dat ik dat niet mag want dat bepaal ik altijd nog zelf, maar simpelweg niet wil discussiëren op DEZE manier.

   Juist uit liefde voor Gods woord!
   Dat woord is heilig en leent zich wat mij betreft niet voor onderling rollebollen want daarmee doen we er juist afbreuk aan.

   Wellicht kunt u zich buigen over wat van mijn oude posts als u het niet los kunt laten, al weet ik niet of ze nog op deze site staan. Wellicht heeft Simon dan een archief. Daar is mat mij betreft het meeste over dit onderwerp wel gezegd.

   Ik wens u zegen en wijsheid toe.

 3. Beste Jan,

  Ik heb de ervaring dat dikke mensen gezellig zijn. Ik heb dat ook vaak van anderen gehoord. Is het waar?

  “Roomsen hebben meestal bijzonder weinig kennis van Gods woord. Minder dan de gemiddelde protestant.”
  over het algemeen niet op de manier zoals veel protestanten. Het begrip ervan is er vaak niet minder om.

  “En is geen vrees voor God en Zijn Heilige Schriften. Geen liefde voor Gods Woord”
  U heeft geen idee waar u over praat. Ik ken echt meer andere katholieken. Welke roomse kerk bent u wezen kijken? Wellicht die ene in uw eigen gecreëerde luchtballon.
  Elke RK viering draait de eerste helft om de schriftlezing. Dit deel heet dan ook de dienst van het Woord.
  U roept maar wat.

  U adviseert mij om zelfstandig de bijbel te lezen. En “Mocht je dit gaan doen, praten we wellicht over jaar verder over Gods woord.”
  Welnu, toen mijn voorganger in de evangelische gemeente dat zei heb ik dat reeds gedaan.
  3,5 intensieve studiejaren later kon ik niet anders dan (heel protestants) overstappen naar de Roomse rakkers. En dat Door bijbelse argumenten.
  U zult dan vast roepen dat ik dan niet goed heb gelezen.

  Uw vooroordeel over ons papen is onjuist. Mijn bijbelse kennis zal u dan iig verbazen. Mijn begrip echter zal u tegen de borst stuiten verwacht ik, aangezien u enkel alleen uzelf lijkt te (willen) horen.

 4. Goed nog een opmerking over de roomsen dan. Waarom generalisatie? Wel eigen ervaring en vele verhalen van mensen die ik over dit onderwerp gehoord heb doen mij het volgende zeggen:

  Roomsen hebben meestal bijzonder weinig kennis van Gods woord. Minder dan de gemiddelde protestant.
  En is geen vrees voor God en Zijn Heilige Schriften. Geen liefde voor Gods woord.
  Wel hebben zij ontzettend veel liefde voor hun institutie en rituelen. Zij beroemen zich op hun lange traditie en grote universele kerk.

  Kort samengevat komt het hier op neer:

  “6 Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.
  7 Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. ” (Mar. 7)

  Daarom is discussie met roomsen voor mij niet mogelijk omdat ik wel alles vanuit Gods woord wil benaderen. Er niets aan wil toevoegen en er niets aan wil afdoen.

  Mijn advies aan jou is om de komende tijd je roomsheid te vergeten en zelfstandig de Bijbel te gaan lezen terwijl je God bid om je inzicht te geven.

  “11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.” (Hand. 17)

  Mocht je dit gaan doen, praten we wellicht over jaar verder over Gods woord.

 5. Simon, oordeel kan inderdaad niet zonder barmhartigheid plaatsvinden. En ook niet zonder rechtvaardigheid in waarheid met kennis en inzicht.

  Mijn oordelen hebben niet te maken met onbarmhartigheid. Maar met iets wat jij in een andere opmerking noemt, waar je graag voor gewaarschuwd wordt: dwalingen.

  Zie je, het is niets dan liefde waarom ik zeg wat ik zeg. En zoals je hopelijk wel gemerkt heb, gebruik ik zoveel mogelijk van het woord van God hiervoor en zo min mogelijk eigen mening.

  En overtuiging van eigen gelijk? Wel, ik ben dan ook dagelijks met Bijbelse zaken bezig. Dan mag je toch ook weleens dingen zeker gaan weten? Dan mag er i.p.v. alleen melk toch ook het vlees verteerd worden inmiddels? Sterker nog, is dat niet een opdracht/bevel van God?

  “11 Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. 12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs. 13 Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. 14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. ” (Heb. 5)

  Dit is mijn advies aan jou. Kom van die melk af. Dan kun je veel beter gaan onderscheiden wat goed en kwaad is. Take it or leave it.

 6. “De “creatie van een leiderspositie” en de handelingen van een individu zijn overigens wezenlijk andere zaken. Hiermee is het één geen (tegen)argument voor het ander.

  Maar vooruit, u wilt op basis van een beeltenis oordelen; ziehier de Paus met zijn gouden Cherubijnen en al wat u tegen hem heeft:”

  Voor het gemak maar even het totale beeld vergeten en alleen het plaatje gebruiken voor je antwoord? Maar ja…. kort samengevat is jouw redenering dus als volgt: zolang men maar ook goede werken laat zien, kan men tegelijkertijd grof blijven zondigen. Zelfs zodanig dat men zich gelijk kan stellen aan God zelf.
  Het ene heft het andere op? Zal wel gelijksoortig zijn aan het bewust blijven zondigen en dan regelmatig biechten om de zonden weer vergeven te krijgen….

  “U, broeder, mag de eerste steen werpen…”

  Wel ik doe me i.i.g. niet voor als God de Heilige Vader. Aan die zonde maak ik me dus niet schuldig. En wat het werpen v.d. steen betreft, wie weet hoelang God de katholieke lasteringen nog zal verdragen?

  “21 En op een bepaalde dag hield Herodes, in een koninklijk kleed op de troon gezeten, een rede tot hen; 22 en het volk juichte hem toe: De stem van een god en niet van een mens! 23 En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door wormen gegeten en blies de adem uit. ” (Hand. 12)

  Verder denk ik dat de roomsen beter zijn in het stenen werpen op de onrechtvaardige manier, dit gezien de massaslachtingen op Christenen in het verleden. Maar ja, dat waren ketters he. Ketters tegen ‘de Heilige Vader’. Zo krom is het totaal plaatje dus voor wie het zien kan.

  Mijn ervaring met roomsen zoals jij, is dat discussie geen zin heeft. Is ook nu weer bewezen wat mij betreft dus ik laat het erbij.

  1. “el ik doe me i.i.g. niet voor als God de Heilige Vader.”

   Waarom velt u dan wel in zijn naam oordeel na oordeel?

   “Aan die zonde maak ik me dus niet schuldig. En wat het werpen v.d. steen betreft, wie weet hoelang God de katholieke lasteringen nog zal verdragen?”

   Ziet u?

   “Verder denk ik dat de roomsen beter zijn in het stenen werpen op de onrechtvaardige manier, dit gezien de massaslachtingen op Christenen in het verleden. Maar ja, dat waren ketters he. Ketters tegen ‘de Heilige Vader’. Zo krom is het totaal plaatje dus voor wie het zien kan.”

   Bedankt dat u mij hier ook voor aansprakelijk houd. Ik voel me er echter niet op aangesproken net zo min als u zich zult voelen aangesproken voor misdaden van protestanten.

   “Mijn ervaring met roomsen zoals jij,”
   U ken mij wel heel snel.
   U mag graag generaliseren en mensen in hokjes stoppen.

   Laten we dat eens 2 kanten op doen. Dan is het dus veel makkelijker om elke katholiek op de fout van een paar katholieken af rekenen dan een protestant want er zijn immers meer katholieken “zoals ik” dan protestanten “zoals u”. Er zullen in uw kerk vast geen paar miljard mensen komen maar slechts 50?
   gelukkig hebben “wij” dan ook een groter trackrecord aan goede daden. Dan kan ik u helaas moeilijk ook een paar goede daden toekennen. Tendentieus en onzinnig dus…

   ” is dat discussie geen zin heeft. Is ook nu weer bewezen wat mij betreft dus ik laat het erbij.”
   Een discussie heeft inderdaad alleen maar zin als u open staat voor anderen in plaats van on gefundeerd modder gooien.

   Roomsen zoals ik…

   kan ik ook:

   protestanten zoals u…scheuren gemeente na gemeente na gemeente…. oneerlijk ben nu he?

  2. Jan, Je bent nogal overtuigd van je eigen gelijk. Ik hoop en bid dat God het je geeft om je nog eens te verootmoedigen. Praat maar goed over de Here Jezus en wees wat minder bezig met het oordeel over anderen, dat is mijn advies aan een jongere broeder. Oordeel kan alleen geschieden in barmhartigheid en daar ben jij zo te zien nog niet aan toe.

   Met vriendelijke groeten,

   Simon

 7. Overigens, beste Simon,

  Je geeft aan nog even door te pro-testeren. Ik hoop terzijde dat ik “pro” mag zien als opbouwen;-)

  Maar nu zeg je ook:”…ook geloof ik dat er in de RK kerk van vandaag veel, heel veel onWAARHEDEN zijn die onverenigbaar zijn met de eenheid.”

  Laat ik jouw voorpagina dan ook quoten: “Is dat niet wat al te pretentieus? De waarheid verschijnt in heel veel vormen. En door al die vormen heen te ont-dekken wat nu écht waar is valt niet mee. Ik heb de overtuiging dat dé waarheid bestaat. De abolute, objectieve, onovertroffen waarheid. Tegelijkertijd besef ik dat die waarheid niet te kennen valt. Wij “zoeken en tasten” of wij de waarheid mogen vinden.”

  Zeg je nu, (ik wil je standpunt begrijpen): Ik besef me dat ik de waarheid niet ken, maar kan me niet tot eenheid verbinden met iemand die volgens mij de waarheid niet kent., maar… Ik wil het wel graag vandaar dat ik zeg: PRO-testeren?
  Help me out here.

  1. Pro-testeren betekent inderdaad een positief getuigenis afleggen. In veel gevallen kan ik dat met RK broeders en zusters doen. Ik heb nagenoeg alle boeken van de laatste 2 bisschoppen van Rome gelezen en ik geloof zeker dat zij mijn broeders in Christus zijn. En inderdaad, ik ken de waarheid onvolkomen, net als iedereen. En misschien ben ik wat te “pretentieus” als ik zaken in de RK kerk als onwaarheid bestempel. Toch valt dé waarheid te ont-dekken. Niet volledig, dat geloof ik ook. Maar sommige zaken kunnen wel als onwaar worden bestempeld. Ook daarbij ga ik uit van een voor-onderstelling. Dat is n.m.m. onontkoombaar. Mijn vooronderstelling is bijvoorbeeld dat God bestaat, de Bijbel Zijn Woord (in het origineel onfeilbaar) is en Jezus de enige openbaring van de ware God is. Ook in mijn kerk, in mijn eigen leven zelfs, zijn er dwalingen. En ik hoop en bid dat mensen mij daarop wijzen en dat ik samen met álle heiligen kan ontdekken hoe groot de liefde van God is. Dat doe ik ook graag samen met RK broeders en zusters. Dat is wat anders dan mij in dezelfde organisatie te voegen. Dat doe ik nietr met de RK kerk, ook niet met de PKN of bijvoorbeeld de Pinkstergemeente. Heb ik dan als enige (wij als enige “kerk”) dan de absolute waarheid in pacht? Natuurlijk niet! Het is wel waar ik nogal eens mee worstel. Hoe komt het dat ik zie wat ik zie en wat is daarvan belangrijk. Zo kan ik echt niet in zee met een kerk die het leergezag aan zich houdt, de heiligenverering, het vagevuur, de doop en nog zo wat van die zaken. Ik vind het overigens prima dat je op mijn site over jouw gedachten schrijft. Even goede vrienden en waarschijnlijk ook wel broeders. Daar ken ik je niet genoeg voor.

   Simon

 8. JCK,

  Een nederig man als Petrus gebruiken om een leiderspositie te creëren met de titel ‘Heilige Vader’. Gaat heel erg de fout in gelijk al vanaf het begin. Hoe eenvoudig is het te zien dat Petrus heel anders deed:

  “25 En toen het geschiedde, dat Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet, viel hem te voet en bewees hem hulde. 26 Maar Petrus richtte hem op en zeide: Sta op, ik ben zelf ook een mens.” (Hand. 10)

  Dit is toch een heel ander type leider dan een paus die op een troon zit met twee gouden cherubs naast zich… nietwaar?
  http://biblelight.net/pope-throne.htm
  Voor mij zijn de verschillen gelijk duidelijk. Daar hoef ik geen lange discussie met jou over te voeren, bijv. over de fijnere punten van verschil
  tussen de term plaatsbekleder of plaatsvervanger. De rotte vruchten blijven immers hetzelfde.

  En ook Paulus laat zich niet aanbidden als Heilige Vader, als god.

  “11 En toen de scharen zagen, wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en zeiden in het Lykaonisch: De goden zijn, in mensengedaante, tot ons neergedaald; 12 en zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het was, die het woord voerde. 13 En de priester van Zeus-voor-de-stad bracht stieren en kransen aan bij het poortgebouw en wilde met de scharen offeren. 14 Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun mantels en sprongen naar voren onder de schare, 15 uitroepende: Mannen, wat doet gij daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen zoals gij en verkondigen u, dat gij u van dit ijdel bedrijf moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is gemaakt heeft. ” (Hand. 14)

  Misschien vind je het volgende boek interessant om door te lezen:
  archive.org/stream/fiftyyearsinchur00chin#page/n5/mode/2up

  Verder nog deze punten:

  -Je bent zeker niet mijn broeder in het geloof. Net zomin als anderen die afdoen of toevoegen aan Gods woord. Of ze nu protestants of evangelisch of wat dan ook heten.

  -Het zit nog in mijn genen, de herinnering. Waaraan? Aan al mijn ware broeders en zusters die om hun geloof in Jezus Christus zijn gemarteld en afgeslacht door het beest uit Rome.
  http://www.youtube.com/results?search_query=roman+catholic+torture+methods
  Zou de ware enige HEILIGE VADER IN DE HEMEL, dit wel vergeten zijn?

  “9 En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.
  10 En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?
  11 En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.” (Op. 6)

  1. Beste Jan,

   Eén verkeerde komma, punt of letter maakt zelfs van Jezus nog een ketter. (H.Finkers)

   De “creatie van een leiderspositie” en de handelingen van een individu zijn overigens wezenlijk andere zaken. Hiermee is het één geen (tegen)argument voor het ander.

   Maar vooruit, u wilt op basis van een beeltenis oordelen; ziehier de Paus met zijn gouden Cherubijnen en al wat u tegen hem heeft:

   http://www.refdag.nl/polopoly_fs/anp_22772408_1_722721!image/666696545.jpg

   http://static3.ad.nl/static/photo/2013/17/2/12/20131107125811/media_xll_1937067.jpg

   http://static1.ad.nl/static/photo/2013/16/3/0/20131107130048/media_l_1937085.jpg

   U, broeder, mag de eerste steen werpen…

 9. Zoekt en gij zult vinden Simon.

  Wat leuk om te zien dat je weer eens van leer trekt tegen je broeders en zusters van de RK.
  Wat jammer dat je echter weer eens geen duidelijke bronvermeldingen hanteert tijdens het suggereren van onwaarheden.
  Hiermee komt je post mij helaas over als behoorlijk tendentieus en uitermate ongefundeerd.
  Een beetje als: “minder, minder, minder….”
  Gelukkig vind je op je blog in deze post een 3-tal blinde volgelingen die eveneens niet de moeite hebben genomen om e.e.a. aan meer te toetsen dan enkel hun Geesteservaringen (ja, ik doe een aanname). Waarom zou je ook, het klinkt zo lekker.

  Ik betwijfel echter of het in bedoeling van een onderwijzer van de Theologische Academie ligt om bewust blinde volgelingen te creëren, dmv het bezigen van ongefundeerd populisme IN NAAM VAN DE WAARHEID (LEES GOD???).
  Laat staan dat een dergelijk leermeester het van zijn leerlingen zou accepteren als zij hun broeders zouden betichten van “heel veel onwaarheden die onverenigbaar zijn met de eenheid.” zonder daarbij enige bronvermelding en onderbouwing.

  Vooruit, ik ga je kort helpen. Laat ik er dan 2 simpele fouten uit halen om het geheel niet al te ingewikkeld voor je volgelingen te maken;

  – Herhaling van het offer van Jezus in de mis:
  De kerk leert niet dat het offer van Christus herhaalt word. Wat wel? : “Zij is niet slechts een in-herinnering-roepen, maar het sacramenteel opnieuw tegenwoordig stellen van deze gebeurtenis.” Voor de slimme lezer; ze is daarmee niet iets wat herhaalt word (ja, de gedachte eraan). Wellicht helpt dit document u om te begrijpen wat de kerk leert:
  http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=87&id=445&highlight=offergave

  – Heilige vader als plaatsvervanger van Christus; Hier ga je al de mist in. Noem het nu eens de plaatsbekleder en je hebt een andere leerstelling (http://www.katholiek.org/pausschap.php):
  De Paus word gezien als plaatsBEKLEDER (niemand kan Christus vervangen),, opvolger van Petrus; in die zin bekleed de de Paus de functie die Petrus kreeg in de opdracht “hoed mijn lammeren”.

  Het is niet mijn intentie om hier in dit topic de genoemde zaken te bediscussiëren.
  Het irriteert mij echter dat u het hebt over zaken die de RK leert die niet waar zouden zijn, terwijl de kerk ze niet leer zoals je het voorstelt.

  Zoals ik een kleine 2,5 jaar geleden reeds voorstelde wil ik je graag helpen om iets meer te gaan begrijpen van wat de RK leert, (ook al vertegenwoordig ik haar slechts als “Leek”). We doen het alleen wel op basis van onderbouwing.

 10. De poop? Euh pope? Wel, dit plaatje is veelzeggend:
  http://quicklol.com/wp-content/uploads/2012/03/the-real-dark-side-of-the-force.jpg

  Verder zijn er hele boeken vol geschreven met wat er mis is met de RKK. Beter kan men een boekje maken met wat er wellicht nog goed aan is. Dan zijn we veel sneller uitgelezen immers. I.i.g is het voor mij als Christen totaal niet belangrijk wat deze godslasteraar allemaal te zeggen heeft.

  De RKK is geen ‘moederkerk. Maar een ‘moederhoer’. Die helaas veel ‘dochterhoeren’ gebaard heeft. Immers lang niet alles wat protestant heet is daarmee ook zuiverder. Beter blijven we bezig met reformeren i.p.v. te denken dat wij het allemaal wel goed weten. Dit laatste geloof ik nl. totaal niet. O.a. gezien de neergang v.d. Christelijke cultuur. Er is geen kracht meer over in al die kerken. Maar nog wel de schijn van het vrezen van God…. waardeloos als je het mij vraagt. Goedeavond verder.

  1. Beste Jan,

   ik daag je uit om je te verdiepen in tegenargumenten. Ik betwijfel echter of je de moeite hebt genomen om deze boeken waar jij het over hebt daadwerkelijk te lezen, dus geloof ik met moeite dat je je zou willen verdiepen in de tegenargumenten. Noem eens een paar goede titels want ik zit ben echt benieuwd.

   Het is heel makkelijk roepen wat je nu doet. Ik daag je uit. Mail me, maak een afspraak met me en ik ga je helpen om de argumenten te begrijpen.

   Je maakt iemand uit voor Godslasteraar. Je maakt lichaamsdelen uit voor “hoer”, je eigen gemeente daarmee tot HOERENKIND. Ik maak jou uit voor broeder. Ik nodig je uit om jouw overige broeders te gaan begrijpen in plaats van ze uit te maken voor hoer…. broeder….

  1. Beste Hans,

   kun je dit onderbouwen met meer dan alleen een “internetlink”? Je hebt een hard oordeel over de kerk die de bijbel samenstelde die jij als het goed is elke dag leest….

Fijn als je wilt reageren.