Welke God?

wrekende Het is niet zo “in” om te geloven in de “HEERE der heerscharen”, de God van de legermachten. God strijdt niet, doodt niet, straft niet, maar is vooral lief. Eigenlijk weten we dat al sinds Jezus met opzet een stukje uit de rol van Jesaja 61 wegliet: “1  De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2  om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God;

Dat deed Jezus natuurlijk omdat hij ons wilde laten weten dat onze God, zijn Vader, zo niet in elkaar zat stelt Wouter van der Toorn in zijn blog op Creatov. Voor wraak is geen plaats. Toen niet, nu niet en nooit niet.

Maar als dat zo is?

Dan heeft God ook niet de gevolgen van de zonde bedacht en Adam gezegd dat hij zou sterven als hij zou zondigen. Dan vond Hij waarschijnlijk Kaïn en zijn offer wél oke en vergiste Kaïn zich gewoon. Dan was de zondvloed een toevallige natuurramp waar God ook niks aan kon doen en zeker geen gevolg van een tot zonde geworden wereld. Offers die Noach bracht, het offer wat Hij vroeg van Abraham. Allemaal bedacht door mensen die het niet snapten. Oorlogen des HEREN waren vergissingen. Jozua had het beloofde land niet in hoeven nemen en zéker niet al die volken hoeven vernietigen. Saul, David, ze hadden niet hoeven strijden. De profeten waar Jeremia zo’n last van had, hadden gewoon gelijk! Jeremia 14:13  Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, die profeten zeggen hun: Gij zult geen zwaard zien, en gij zult geen honger hebben; maar Ik zal u een gewissen vrede geven in deze plaats.

Jezus vertelt ons heel wat anders, zegt Wouter, vooral als we zijn bedreiging met hel en verdoemenis weglaten.  Dat kan, want ook hijzelf liet ook weleens wat weg. En Paulus begreep het dan ook niet zo goed toen hij de Thesalonikers voorhield dat God : 2 Thess. 1:8  Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

De vragen van Wouter waren heel herkenbaar. Ik heb ze ook en elk kind van onze tijd heeft ze. Ik zeg “kind van onze tijd”, want direct na “D-day”, de verslagen vijand en de gruwelijke ontdekking van de Holocaust werd er nog heel anders gedacht. Maar goed, voor mij herkenbaar en ik zou graag meedenken met Wouter.
Wat ik jammer vind is dat hij zo snel jumpt naar antwoorden. God heeft het zo niet bedoeld, Jezus zet het even recht en wij mogen gerust een beetje selectiever met het Woord omgaan. Dat is niet mijn manier van zoeken naar de waarheid en volgens mij een doodlopende weg.

Fijn als je wilt reageren.